Home Page Image Visie

Strategisch implementeren

Het is niet handig indien de afdeling inkoop, binnen organisaties niet strategisch is geïmplementeerd.
Dat geldt voor alle organisaties, profit of non-profit.
Inkoop kan binnen organisaties een ideale signaleringsfunctie vervullen. Dat kan alleeen indien inkoop zich onafhankelijk binnen de organisatie kan bewegen.
Zo houd je continu de financiële vinger aan de pols.


Interactief & innovatief
Bovenstaande houdt niet in dat de afdeling inkoop een machtspositie binnen de organisatie inneemt. Inkoop hoort interactief te zijn, niet rigide.
Commercieel gevoel is van groot belang, het gaat tenslotte over veel geld.
Drie zaken zijn bij maatschappelijk verantwoord inkopen van belang: Transparantie, duurzaamheid en marktprijs. Innovatief inkopen komt een organisatie ten goede. Daar valt bijv. veranderen van leverancier ook onder.

(EU) Aanbesteden
Bij (EU) aanbestedingen speelt de juridisering van Inkoop een steeds grotere rol. Angst voor procedures regeert. Zo verwordt inkoop tot een technocratisch bedrijfsonderdeel en dat is niet goed voor het inkoopresultaat. Middels het opstellen van specifieke gunningscriteria kan de technocratie ondervangen worden.
 
 
   
  Updated:3-10-2007 15:32