Home Page Image Training

Wij geven trainingen gebaseerd op praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er veel ruimte gereserveerd voor discussie en uitwisseling van infomatie met de collegacursisten. Geen droge theorie maar praktische interactie met de cursusleider en cursisten. Dat is ons motto.

De prijzen van deze trainingen zijn alleszins redelijk te noemen. Dat komt mede omdat wij niet (hoe leuk ook voor de inkoper) voor de dure locaties kiezen.

 
 
   
  Updated: 21-09-2007 14:05