Home Page Image Tactische Inkoop

Marktverkenning

"Ken de markt en specificeer dan de exacte inkoopbehoefte en de daarbij passende kwaliteit."
Marktverkenning vinden wij één van de belangrijkste aspecten van het tactische inkoopproces. 'Zonder degelijke marktverkenning geen goed onderhandelingsresultaat'. Het verkennen van een markt doe je echter niet zomaar. Het kost tijd en daarbij zijn commerciële vaardigheden onontbeerlijk om de juiste marktinformatie boven tafel te krijgen. Maar dan heb je ook wel wat. Het versterkt je inkooppositie (inkoopkracht) aanzienlijk.

Multidisciplinaire Teams

Goed inkopen ontstaat wanneer de juiste expertise bij het tactische inkoopproces wordt ingebracht. Immers inkopers zijn allrouders pur sang en geen productspecialisten. Dit, zo klein mogelijke, multidisciplinaire team stelt het organisatiebelang voorop.

Contracteren

Helaas is contracteren meer en meer een juridisch steekspel geworden. Dichtgetimmerde contracten dienen (tenzij strategisch) geen enkel belang. En al zeker geen commercieel belang van de inkopende partij. Overzicht en eenvoud is dan ook het devies.
 
 
   
  Updated: 24-09-2007 17:52