Home Page Image Inkoop Strategie

CS Inkoop Adviezen onderscheidt twee inkoopstrategiën.
1. De corporate inkoopstrategie.
2. De strategie van het inkopen zelf
.

Bij corporate inkoopvraagstukken denken wij o.a. aan:
- de positionering van inkoop binnen de organisatie.
- dient inkoop opgenomen te worden in het strategisch    beleidsplan van de organisatie?
- centrale, decentrale of gecombineerde inkoop?

Bij de strategie van het inkopen zelf denken wij o.a. aan:
- Leverancierstrategie
- inbesteden of uitbesteden.
- Strategie per inkooppakket.
- (EU) Aanbestedingsbeleid.

Afhankelijk van de organisatie en de zwaarte van de inkoopafdeling zijn er natuurlijk ook overlappingen binnen deze inkoopstrategiën.

Een van de belangrijkste conclusies die CS Inkoop Adviezen in de loop der jaren heeft getrokken is wel dat er voor elke organisatie een pragmatische inkoopstrategie dient te worden opgesteld. De standaard theoretische inkoopstrategiën zijn namelijk niet voor elke organisatie toereikend.

Bij het bepalen van de (pragmatisch) juiste strategie zijn wij u graag van dienst.
 
 
   
  Updated: 3-10-2007 17:15