Home Page Image Relatie Management

Van oudsher heeft de inkoper gevoelsmatig een machtspositie. De nadruk ligt hier op gevoelsmatig want de macht die inkopers hebben is afhankelijk van de inkoopkracht en de aanbieders op de markt. Hoe ga je om met je (potentiële) leveranciers. CS Inkoop Adviezen slaat daar een volledige andere weg in dan gebruikelijk. De trucendoos die de verkopende partij vaak opent wordt nu door de inkopende partij geopend. Het zal u geen windeieren opleveren.

 
 
   
  Updated: 21-09-2007 14:09