Home Page Image InkoopResultaten

Onderstaand enkele door CS Inkoop Adviezen behaalde inkoopresultaten.

- Een groothandel in geschenkartikelen heeft door CSI geadviseerde veranderingen in de leveranciersstrategie doorgevoerd. Daardoor is een belangrijke stijging van de brutomarge opgetreden. Ook zijn de variabele kosten teruggedrongen.

- Een zorginstelling heeft CSI opgedragen korte termijnbesparingen te realiseren. Door nauwe samenwerking met de productdeskundigen (aanscherping inkoopproces) is er binnen een jaar een structurele besparing gerealiseerd van € 650.000,- Tegelijkertijd is er een opzet gemaakt voor een inkoopbeleid middels een Quick Scan.

- Een besparing van € 45.000 is gerealiseerd bij een inkooptraject voor een bestelbus. Op advies van CS Inkoop Adviezen is besloten de bus na het verlopen van het leasecontract aan te schaffen i.p.v een nieuwe leaseovereenkomst. Dit n.a.v. het lage kilometrage en daardoor minimaal te verwachten onderhoudskosten.

- Een geplannde afkoop van een leasecontract Multifunctionalprinters is op advies van CS Inkoop Adviezen teniet gedaan. De opgevoerde voordelen waren, na doorrekening door CS Inkoop Adviezen, niet lucratief genoeg.
Dit resulteerde in een besparing van € 28.000,- over 19 maanden.

- Een besparing van € 275.000,- over twee jaar is door CS Inkoop Adviezen gerealiseerd door een nauwkeurige bestudering van de markt. Door voet bij stuk te houden werd er door de leverancier een conforme marktprijs neergelegd.

- Door ook kleinere spelers in de markt kansen te bieden op een aanbesteding te mogen inschrijven, is het serviceniveau opgekrikt en een besparing gerealiseerd van € 30.000,- op jaarbasis.

 
 
   
  Updated: 14-01-2008 17:11