Home Page Image Inkoop

De invloed van Inkoop
Voor inkopen houdt slechts één definitie stand: Inkoop zijn alle activiteiten/handelingen waar een factuur van derden tegen over staat. (Telgen, 1994).
Uit deze definitie blijkt dat de invloed van inkoop binnen zowel grote als kleine organisaties, groot is. De inkoopkosten beslaan zo'n 35% tot 40% van de totale kosten van organisaties in de publieke sector. Slechts 5% van deze organisaties heeft het bedrijfsonderdeel inkoop in het strategisch beleidsplan van de organisatie opgenomen. Een gemiste kans. Immers, inkoop is hét instrument voor een verankerde kostenbeheersing. Een directe toegang tot besparingsmogelijkheden via de celstrategie dan wel de "politiek correcte kaasschaafmethode" wordt dan mogelijk gemaakt.Achter de feiten aanlopen behoort dan tot het verleden.

Besparing
Elke besparing welke door inkoop gerealiseerd wordt is netto winst. Omzettechnisch betekent dat om hetzelfde resultaat te behalen je een omzetstijging moet realiseren welke factor 5 van het bezuinigde percentage bedraagt.

Sparren
Wij willen graag eens met u 'sparren' over inkoop. Wij zijn geïnteresseerd in uw visie over inkoop en wat wij daar fris tegenover kunnen zetten. Zo'n gesprek duurt niet lang en werkt verhelderend. Dat garanderen wij u alvast.

 

 

Inkoop is door verschillende overheidsmaatregelen (o.a. EUropees Aanbesteden) binnen diezelfde overheid verworden tot een juridisch steekspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. En dat is zonde van het geld. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld is onze overtuiging.

 
 
   
  Updated: 15-10-2007 18:36