Home Page Image (EU) Aanbesteding
Ook kunnen wij u van dienst zijn bij (EU) aanbestedingen. Begeleiding, aanmelden, en verzorgen behoort tot de mogelijkheden.

Liever niet!?
De eerste reactie die je vaak verneemt als EU aanbesteding ter sprake komt is niet echt een positieve. "Liever niet dan wel" is de tendens. Wij begrijpen wel waarom. Onderstaand voorbeeld spreekt boekdelen: "Een opdrachtnemer die niet meer voldoet aan de eisen van de instelling kan middels een uitgevaardigde EU aanbesteding de opdracht opnieuw gegund krijgen"!!! Vanzelfsprekend zit je daar niet op te wachten en rechtvaardigd bovenstaand voorbeeld de "liever niet" tendens.

Procedures en regelgeving
Wat heeft EU aanbesteden ons gebracht? Meer transparantie bij inkopen is een feit. Ook heeft het gezorgd voor een meer professionele inkoop.
Echter, regelgeving en angst voor procedures maakt dat (EU) aanbesteden is verworden tot een juridisch steekspel. Dichtgetimmerde contracten die praktisch niet meer te controleren cq. uitvoerbaar zijn.
De angst voor procedures en deze contracten is vaak niet nodig. Eenvoud en commerciëel denken blijft het devies.


Wij verschaffen de middelen om zonder angst voor procedures en zonder het afbreukrisico te vergroten, (EU) aanbestedingen uit te schrijven.
 
 
   
  Updated: 10-10-2007 11:12