Home Page Image Ethiek en Commercie

Mag een leverancier veel verdienen. Van ons wel. We zijn er immers zelf bij. Zolang organisaties geen inkoop in hun organisatie geïmplementeerd hebben en inkopers commercieel niet onderlegd zijn, hebben leveranciers vrij spel. .
Veel verdienen over de ruggen van ...en ten koste van alles is aan ons echter niet besteed. Kartelvorming, oplichting etc. vinden wij commercieel verwerpelijk en ethisch dus niet verantwoord.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons van groot belang en daarnaast in onze ogen verworden tot een commerciële vereiste.

 
 
  &3-10-2007 16:41 colspan="6">
  Updated: 3-10-2007 16:41