Home Page Image Eigendomsrecht

Alle door CS Inkoop Adviezen vervaardigde documenten, modellen, gunnings- en selecticriteria kunnen na afronding van de opdracht door U vrij worden gebruikt. Verstrekking aan derden is echter niet toegestaan. Alle vervaardigde documenten etc. vallen onder het Copyright van CS Inkoop Adviezen en mogen derhalve niet worden verspreid, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

 
 
   
  Updated: 21-09-2007 23:32