Home Page Image Duurzaam

Duurzaam inkopen wordt steeds belangrijker.Met duurzaam inkopen sla je, in de regel, twee vliegen in één klap. Het is beter voor het milieu en het is kostenbesparend. Goed duurzaam inkopen bereik je door een goede berekening van de TCO en het opstellen van juiste gunningscriteria. Toch hoeft of kan duurzaam inkopen niet altijd het uitgangspunt te zijn.

CS Inkoop Adviezen kan u adviseren bij het bepalen van de keuze.

 
 
   
  Updated: 3-10-2007 11:11  
3-10-2007 12:27