Home Page Image (Service) Contractbeheer
Voor goed contractbeheer is goede digitale archivering essentiŽel. Het zorgt voor duidelijkheid en snel toegankelijke informatie binnen de organisatie. Maar er is meer!

Tijdgebrek en toch kostenbesparing
Door tijdgebrek blijft goed contractbeheer nog wel eens achterwege. Het moeten stellen van andere (en meestal terechte) prioriteiten is daar vaak debet aan. De oplossing is vaak eenvoudig: 'focussen'

CS Inkoop Adviezen kan snel voor u bepalen in hoeverre het interessant is deze 'focus' aan ons uit te besteden. Dat willen wij eventueel op 'no cure no pay' basis voor u doen. U bespaart kosten en het serviceniveau naar de interne cliënt stijgt door een accurate informatie voorziening.

Marktkennis servicecontracten
Uit de praktijk is gebleken dat veel reeds bestaande contracten aan een inhoudelijke 'voorwaarden-revisie' onderhevig zijn. Door onze markt- en juridische kennis kunnen wij hier veel voor u betekenen.
Slechte condities, de eenzijdige opstellingen en die irritante "stilzwijgende verlengingen" zijn ons een doorn in het oog.
Weten waar Abraham de mosterd haalt, doet vaak wonderen in servicecontract-land. Alles is onderhandelbaar dus ook de voorwaarden. Ook hier geldt dat interactie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever van cruciaal belang is.


 
   
  Updated: 8-10-2007 15:02