Home Page Image Advisering-Consultancy

- Willen we inkoop in het corporate strategisch beleidsplan opnemen?
- Waar positioneren we inkoop binnen de organisatie?
- Willen we inkoop centraal, decentraal of gecombineerd binnen de organisatie implementeren?
- Willen we inkoop betrekken bij de investeringsbegroting?
- Is deze productgroep interessant om via een veiling aan te besteden?
- Hebben we te weinig of te veel leveranciers?
- Europees aanbesteden, moet dat? Wat zijn de voordelen, nadelen en de gevaren?
- Schaalvergroting werkt dat?

Zomaar enkele vragen die binnen uw organisatie kunnen spelen. Bij al deze vragen kunnen wij u adviseren. Wij doen dat vanuit de visie dat geen enkel bedrijf hetzelfde is. Oftewel, generale oplossingen zijn er niet. Inleven in de organisatie van de opdrachtgever zijn onze eerste kostenloze werkzaamheden.

 
 
   
  Updated: 22-09-2007 0:32